O nas

Lovska zveza Gornje Posočje

Lovska zveza Gornje Posočje je ena izmed 18-ih območnih lovskih zvez v Sloveniji , ki je bila ustanovljena leta 2006 v Tolminu in deluje na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. V Lovsko zvezo Gornje Posočje  je združenih 14 lovskih družin v katerih deluje okrog 640 lovcev. Lovske družine, ki delujejo na območju naše lovske zveze upravljajo z lovišči na površini 77504 ha od tega je lovne površine 76108 ha. Lovišča so visokogorska in sredogorska, večina jih spada v Triglavsko lovsko upravljsavko območje dve pa v Zahodno visoko kraško upravljavsko območje.

Glavni namen ustanovitve Lovske zveze Gornje Posočje

Lovska zveza Gornje Posočje je bila ustanovljena z namenom, da združi lovce oz. lovske družine na območju Gornjega Posočja in na ta način pripomore k boljšemu trajnostnemu upravljanju z divjadjo na tem skupnem prostoru. Tem 14-im lovskim družinam je skupna konfiguracija terena ter vrste divjadi, zato imajo podobne probleme, interese, želje in upravljavske prakse. Lovci združeni pod okriljem Lovske zveze Gornje Posočje imajo tako boljšo organiziranost, uspešnejše opravljanje skupnih nalog tako pri upravljanju z divjadjo kot izobraževanju svojega članstva kot tudi boljšo učinkovitost in funkcionalnost.

Naloge lovske zveze Gornje Posočje

  • izobraževanj lovcev in javnosti ,
  • delovanje na področju lovske zakonodaje in varstva narave,
  • delovanje v organih OZUL in LZS,
  • sodelovanje z ostalimi uporabniki prostora in drugimi interesnimi skupinami,
  • delovanje na področju lovske kulture,
  • delovanje na področju lovaske kinologije,
  • delovanje na področju lovskega strelstva.