Lovska Kinologija

Lovec in pes

Ljudje živimo s psi ob strani že stoletja, za mnoge so to družinski člani, za druge podporniki ob najtežjih odbojih v življenju. Tudi med lovcem in njegovim psom je vez, katera raste od same pridobitve psa, skozi njegovo urjenje in nato skozi njegovo služenje gospodarju. Pes postane nekakšen posrednik med lovcem in divjino, sam je po eni plati zver, plenilec, ob tem pa ima tudi skoraj človekovo plat. Pes ima močan lovski nagon in tega se gospodar zaveda, a kljub temu ostaja gospodarju lojalen. Pes pomaga lovcu izslediti divjad, jo prelisičiti, pa tudi pri drugih oblikah lova je zelo dobrodošel. Je pa pes absolutno potreben pri zasledovanju obstreljene divjadi, pes je ta vez med divjino, katera pomaga lovcu do plena.

Kinologija

 

Beseda kinologija je tuja, sestavljena iz dveh grških besed »kyn« kot pes in »λόγος« (logos) kot veda oziroma znanje. V slovenščini pomeni veda o psih ali psoslovje. Ukvarja se s proučevanjem razvoja psa kot živalske vrste, z nastankom različnih pasem psov, s telesnim razvojem in delovanjem kot organizma. Nadalje proučuje vzrejo in šolanje psov za najrazličnejše namene, ki koristijo človeku.

Domači pes je predstavnik družine psov Canidae, kamor sodijo tudi volk, lisica, šakal in druge zveri. Za te sesalce oziroma zveri je značilno, da imajo podobno zgradbo telesa, enako število stalnih, približno enako dolgo obdobje brejosti in dokaj podobne socialne značilnosti. Človek je sicer psa udomačil pred okoli 10.000 do 15.000 leti, zato je najstarejša udomačena žival. Človek je z umetno selekcijo skrbno in načrtno  usmerjal vzrejo in vzredil veliko pasem.

Pse nekako delimo na dve vrsti, to so čistopasemski psi in križanci (hibridi). Čistopasemski psi so psi z rodovnikom oz rodovniški psi, ki nastanejo kot posledica načrtnega parjenja znotraj neke priznane pasme. Pogoj da ima pes rodovnik je, da ga imata tudi njegova starša in da je vzreditelj pridobil vzrejno dovoljenje. Za pridobitev vzrejnega dovoljenja je potrebno psa veterinarsko pregledati za določene dedno prenosljive bolezni, in starši psa morajo po zunanjosti in značaju ustrezati pasmi predpisanemu standardu. Rodovni pasemski psi so vpisani v rodovno knjigo pri KZS in je zanje izdan dokument o izvoru, to je rodovnik.

Nepasemski psi (hibridi) so psi, ki so potomci nenadzorovanega parjenja predstavnikov različnih pasem ali psov, katerih izvor ni znan. Ob tem pa so še pasemski psi brez rodovnika, ki so potomci nenačrtnega parjenja znotraj neke pasme. Ob tem pa en od staršev ne izpolnjuje dogovorjenih meril.