Lovska Družina Soča

Lovska družina Soča se nahaja le malo stran od Bovške kotline in pokriva območje na levi strani reke Lepenice do grebenov nad dolino ter območje kraja Soča. Bolj podrobno je to območje na desni strani Soče od 3.5 km severno od vasi Soča se dvigne proti vrhu Bavškega grintaveca in nato sledi grebenu do Špicica in se nato spusti proti dolini Bavšice. Od tu teče po dolini do reke Koritnice do izliva v reko Sočo.