Lovska Družina Smast

Lovska družina Smast ima sedež v istoimenski vasi pod Krnom. Območje lovske družine je zelo razgibano, saj seže od nižinskega dela na levi strani Soče (od Ladri do Selišč) in se nato povzpne proti Krnu in vanjo spadajo območja krajev Libušnje, Vrsno in Krn. Lovišče se od tod hitro vzpenja vse do vrha Krna, in sosednjih vrhov, vključno z Batognico. Od tu se lovišče spusti vse do velikega Krnskega jezera.