Lovska Družina Planota

Lovska družina Planota pokriva celotno območje Šentviške planote in pogovorno je pogovorno uporabljeno skrajšano ime »planota«, po čemu ima tudi lovska družina ime. Šentviška planota je prostrana planota v trikotniku med Baško grapo, dolino Idrijce in Cerkljanskim. Zahteven dostop je planoti omogočal bolj umirjeno življenje kot na križpotjih v dolini.