Lovska Družina Kobarid

LD Kobarid poteka od izliva potoka Tvinj pri vasi Kamno v Sočo, po reki Soči navzgor do vrha Trnovskih klancev, do ovinka pred tovarno TKK Srpenica. Od tu se meja obrne proti jugu in gre na koto 1281, kjer spremeni smer in gre po grebenu na Vršanjo glavo in naprej vodopadno po gre­benu do državne meje. Od tu teče meja po državni meji preko Mije in Matajurja na Kuk in naprej v polkrogu do izvira potoka Tvinj in po njem do izliva v reko Sočo.