Lovska Družina Čezsoča

Lovska družina Čezsoča deluje na območju kraja Čezsoče in sicer pokriva levo stran bovške kotline, dolino potoka Slatnik, hrib Javoršček prav tako pa tudi dolino Golobarskega potoka. Meja lovišča sledi reki Soči vse do tovarne TKK Srpenica, kjer se nato povzpne na vrh Travnika, kjer sledi grebenu do Ozebna. To se spusti do sosednjega vrha Vrišča. Ti sledi grebenu severno vse do reke Lepenice. Meja lovišča nato sledi Lepenici vse do izliva V sočo.